Muratovo turbe

Sultan Murat I poginuo je  krajem juna 1389. godine u Kosovskoj bitci. Na mestu pogibije sultana Murata nalazi se Muratovo turbe.

Muratovo turbeMnogi istorijski izvori tvrde da je na ovom mestu sahranjena njegova utroba, a da je telo balzamovano i sahranjeno u mestu Bursa u Turskoj (Mešeji-mauzolej Murata I). Inače Murat je bio ranjen na Gazimestanu, osam sati kasnije podlegao ranama na ovom mestu.

Smatra se da je odmah po pogibiji Sultana, njegov sin Bajazit naložio da se na ovom mestu podigne mauzolej. Turbe predstavlja jedinstveni primer turskog baroknog stila gradnje.

Oko mauzoleja se nalaze i grobovi onih koji su o njemu vekovima  vodili računa, a nazivaju ih ‘’turbedari’’.

Porodica turbedara se ranije prezivala Buhara i na Kosovu je došla  iz Uzberkistana pre 500 godina i od tada oni ovde žive i  tradiciji im je da čuvaju i održavaju turbe. Mnogobrojni turisti dolaze na ovo mesto, a  prvi ga je posetio francuski putopisac Žan Parlen u 15 veku, drugi je bio turski putopisac Evlija Čelebija koji je i pomogao renoviranje ovog mauzoleja.